De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
STROOMBEURS, STROOM LITERAIR, STROOMINVEST

FAQ

vrijdag, 21 augustus 2015

Hier een aantal van de veel gestelde vragen op een rijtje.

STROOMBEURS

Een STROOMBEURS focust op de cultuurdisciplines kunsten en erfgoed.

Is de STROOM-subsidie belastbaar?

De subsidie die de provincie Limburg betaalt, wordt in principe niet belast. De provincie Limburg heeft meldingsplicht van de subsidie en maakt een belastingsfiche op naam van de aanvrager. In hoeverre de aanvrager daarop belastingen betaalt, is afhankelijk van de individuele situatie van de subsidieontvanger. Gedetailleerde info hierover vind je op het Kunstenloket.

Wanneer weet ik of mijn aanvraag behandeld is?

De behandeling van STROOM-dossiers gebeurt tijdens de drie maanden na de indiendata. De deputatie doet een uitspraak omstreeks 15 mei (eerste ronde) en 15 november (tweede ronde). Hierna worden de kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht.

Komen studenten in aanmerking?

Slechts in specifieke omstandigheden komen studenten voor STROOM in aanmerking. 

Bij de opleidingsbeurs komen enkel studenten in aanmerking voor een voortgezette opleiding in de lijn van eerder gevolgde opleidingstrajecten. Ze hebben een selectie doorstaan om aan deze opleiding te mogen deelnemen. Ze moeten aantonen waarom de opleiding een meerwaarde betekent in hun carrière.

Voor studentenprojecten staat de projectbeurs niet open, wel voor studenten met een bijzonder of uitzonderlijk potentieel. Dit moet samen met de Limburgse partnerorganisatie in de aanvraag omschreven worden.

Wanneer wordt aan de aanvrager een return gevraagd?

Als de aanvraag leidt tot een concreet product of eindresultaat, zal van de aanvrager een concrete return gevraagd worden. Deze return wordt in onderling overleg met de aanvrager bepaald en vastgelegd in het besluit van deputatie. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een return in de vorm van het verzorgen van een optreden tegen verlaagde uitkoopsom, het ter beschikking stellen van een oplage van gerealiseerde producten, de inschakeling van opgedane knowhow, de coaching van jong talent en dergelijke.

Kan één aanvrager meer dan één aanvraag doen?

Ja, maar één aanvrager kan maximaal 2 keer een STROOM-subsidie ontvangen.

Moet ij STROOM vermelden in de communicatie rond mijn opleiding of project?

Er wordt verwacht dat je het logo van STROOM en van de provincie Limburg opneemt in alle communicatie (zie Logo’s). In teksten voeg je "Met de steun van STROOM, talentondersteuning in cultuur door de provincie Limburg" toe.

STROOM LITERAIR

Welke onderdelen van de literatuur komen in aanmerking?

STROOM LITERAIR is bedoeld voor alle segmenten van literatuur: literatuur, proza, poezie maar ook illustraties. Enkel talentontwikkeling met het oog op wetenschappelijk werk of non-fictie komt niet in aanmerking voor een subsidie.

Wat is een professionele uitgave?

Een professionele uitgave is een uitgave bij een uitgeverij. Dit is geen uitgave in eigen beheer of een uitgave bij een internetuitgeverij.

Wat is een coach?

Een coach is een persoon die je wil begeleiden bij de verbetering van je talent. Dit is iemand met een "gevestigde" naam in het domein waarvoor je een subsidie wilt aanvragen. Het is belangrijk dat de meerwaarde van de begeleiding door deze coach in de aanvraag wordt beschreven.

Is de STROOM-subsidie belastbaar?

De subsidie die de provincie Limburg betaalt wordt in principe niet belast. De provincie Limburg heeft meldingsplicht van de subsidie en maakt een belastingsfiche op naam van de aanvrager. In hoeverre de aanvrager daarop belastingen betaalt, is afhankelijk van de individuele situatie van de subsidieontvanger. Gedetailleerde info hierover vind je op het Kunstenloket.

Wanneer weet ik of mijn aanvraag behandeld is?

De behandeling van STROOM-dossiers gebeurt tijdens de drie maanden na de indiendata. De deputatie doet een uitspraak omstreeks 15 mei (eerste ronde) en 15 november (tweede ronde). Hierna worden de kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht.

Komen studenten in aanmerking?

Slechts in specifieke omstandigheden kunnen studenten voor STROOM in aanmerking komen.

  • Bij de opleidingsbeurs komen enkel studenten in aanmerking voor een voortgezette opleiding in de lijn van eerder gevolgde opleidingstrajecten. Ze hebben een selectie doorstaan om aan deze opleiding te mogen deelnemen. Ze moeten aantonen waarom de opleiding een meerwaarde betekent in de carrière van de betrokkene.
  • Voor studentenprojecten staat de projectbeurs niet open, wel voor studenten met een bijzonder of uitzonderlijk potentieel.  Dit moet samen met de Limburgse partnerorganisatie in de aanvraag omschreven worden.

Wanneer wordt aan de aanvrager een return gevraagd?

Als de aanvraag leidt tot een concreet product of eindresultaat zal er van de aanvrager een concrete return gevraagd worden. Deze return wordt na afloop van realisatie in onderling overleg met de aanvrager bepaald. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een return in de vorm van het ter beschikking stellen van een oplage van gerealiseerde producten, de inschakeling van opgedane knowhow, de coaching van jong talent en dergelijke.

Kan één aanvrager meerdere keren een aanvraag doen?

Ja.

Moet ik STROOMLITERAIR vermelden in de communicatie rond mijn opleiding of traject?

Er wordt verwacht dat je het logo van STROOM en van de provincie Limburg opneemt in alle communicatie (zie Logo’s). In teksten voeg je "Met de steun van STROOM, talentondersteuning in cultuur door de provincie Limburg" toe.

buitenkant van het Dommelhof
Cultuurplatform Limburg
cultuurplatform Limburg - Pop in Limburg

Nieuws

vrijdag, 17 november 2017
Visions
Op zaterdag 2 december 2017 om 20 uur vindt in het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden het concert “Visions” plaats met SymphoniaASSAI o.l.v. Wouter Lenaerts en met soliste Anneleen Lenaerts, harp....
woensdag, 08 november 2017
Novemberzittingen provincieraad 2017 - Een Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Igor Philtjens
Gedeputeerde Igor Philtjens beet de spits af op 8 november 2017 en lichtte zijn beleid toe tijdens de Novemberzittingen. Cultuur bepaalt in grote mate de unieke identiteit van Limburg. Ook nu het...
dinsdag, 07 november 2017
logo en campagnebeeld voorleesweek
Iedereen Leest wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar...